Aa
Chúa Giê-xu Bị Từ Chối tại Na-xa-rét
1Chúa Giê-xu rời khỏi miền đó, cùng các môn đệ trở về quê hương.
2Đến ngày Sa-bát, Chúa đến hội đường giảng dạy. Mọi người đều ngạc nhiên về sự khôn ngoan và các phép lạ của Chúa, vì Ngài cũng là người Na-xa-rét như họ.
3Họ bảo nhau: “Ông này làm nghề thợ mộc, con bà Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đa, và Si-môn. Các em gái của ông ấy cũng chẳng xa lạ gì!” Vì thế họ khước từ Ngài.
4Chúa Giê-xu bảo họ: “Nhà tiên tri không bao giờ được gia đình bà con tôn kính, quê hương ca ngợi!”
5Vì họ không tin, nên Ngài không thể làm phép lạ lớn lao tại đây, chỉ đặt tay chữa lành một vài người bệnh.
6Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ.
Chúa Giê-xu Sai Mười Hai Sứ Đồ
Rồi Chúa Giê-xu đi sang các làng khác giảng dạy.
7Chúa gọi mười hai sứ đồ, sai đi từng đôi, và ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ.
8Ngài dặn họ đừng mang theo hành trang, trừ một cây gậy nhỏ—không lương thực, không túi bao, không tiền bạc,
9không đem thêm áo choàng, chỉ mang dép vào chân.
10Chúa phán: “Vào làng nào, các con cứ ở luôn một nhà cho đến khi qua làng khác.
11Nếu làng nào không tiếp rước và nghe lời các con, cứ giũ áo ra đi6:11 Nt phủi bụi dưới chân để chứng tỏ các con không còn trách nhiệm gì về số phận của họ.”
12Các sứ đồ lên đường giảng dạy, khuyên giục mọi người phải ăn năn tội lỗi.
13Họ đuổi quỷ, xức dầu, chữa lành nhiều người bệnh.
Cái Chết của Giăng Báp-tít
14Vua Hê-rốt An-ti-pa được trình báo đầy đủ về các hoạt động của Chúa Giê-xu, vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Vua nghĩ Chúa là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm được nhiều việc dị thường như thế.
15Có người nói Chúa là Tiên tri Ê-li, người khác cho Ngài là một tiên tri như các tiên tri lớn ngày xưa.
16Nhưng Hê-rốt đã nghe tin về Chúa Giê-xu, nên ông nói: “Không, đây chính là Giăng mà ta chém đầu, nay ông ấy sống lại.”
17Vì trước đó, Hê-rốt đã sai lính bắt Giăng xiềng lại trong ngục về việc Hê-rô-đia. Bà là vợ Phi-líp, em vua, nhưng Hê-rốt lại cưới bà.
18Giăng nói với Hê-rốt: “Lấy vợ của em mình là trái với luật Đức Chúa Trời.”
19Cho nên Hê-rô-đia căm giận, muốn giết Giăng trả thù, nhưng không làm gì được.
20Trái lại, Hê-rốt kính nể Giăng, biết ông là người thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ. Vua thích nghe Giăng thuyết giảng, mặc dù mỗi khi nghe, vua thường bối rối.
21Cuối cùng, dịp may của Hê-rô-đia đã đến. Kỷ niệm sinh nhật, Vua Hê-rốt thết tiệc đãi các cận thần, quan viên chức cao, và các nhà lãnh đạo xứ Ga-li-lê.
22Giữa bữa tiệc, con gái Hê-rô-đia ra khiêu vũ, khiến vua và các quan khách đều say mê.
23Vua hứa với cô gái: “Con muốn xin gì, ta cũng cho, dù xin phân nửa nước, ta cũng bằng lòng.”
24Cô gái liền ra hỏi mẹ: “Con phải cầu xin điều gì?”
Hê-rô-đia xúi con: “Con hãy xin cái đầu Giăng Báp-tít!”
25Cô gái vội vã trở vào tâu với vua: “Ngay bây giờ, xin vua cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm!”
26Nghe vậy, vua rất buồn phiền, nhưng đã lỡ thề, không thể nuốt lời trước mặt quan khách.
27Vua lập tức sai đao phủ đi lấy đầu Giăng. Đao phủ vào chém Giăng trong ngục,
28đặt thủ cấp trên mâm, đưa cô gái bưng về cho mẹ.
29Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy xác về chôn cất.
Chúa Giê-xu Đãi cho Năm Nghìn Người
30Các sứ đồ trở về phúc trình với Chúa Giê-xu mọi điều họ đã làm và giảng dạy.
31Chúa Giê-xu bảo: “Chúng ta nên đi riêng đến chỗ thanh tĩnh nghỉ ngơi một lúc!” Vì quá nhiều người đến xin gặp Chúa, nên Ngài và các môn đệ không có thì giờ ăn uống.
32Chúa và các môn đệ xuống thuyền đến nơi vắng vẻ.
33Thấy thuyền rời bến, dân chúng đoán biết chỗ Ngài định đi, nên tìm đường tắt, kéo nhau chạy bộ đến trước.
34Vừa đặt chân lên bờ, Chúa Giê-xu động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài tiếp tục dạy dỗ họ.
35Đến chiều tối, các môn đệ thưa với Chúa: “Thưa Thầy ở đây hoang vắng quá, mà trời đã gần tối.
36Xin Thầy cho họ giải tán để họ vào làng gần đây mua thức ăn!”
37Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Chính các con hãy cho họ ăn!”
Các môn đệ thưa: “Đem cả gia tài6:37 Nt 200 đê-na-ri, 1 đê-na-ri tương đương tiền công một ngày làm việc mua bánh mới có thể đãi đám đông này!”
38Chúa hỏi: “Các con xem ở đây có bao nhiêu ổ bánh?”
Các môn đệ kiểm kê rồi trở lại trình: “Thưa, có năm ổ bánh và hai con cá!”
39Chúa Giê-xu ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống từng nhóm trên bãi cỏ.
40Họ ngồi thành từng nhóm năm mươi hoặc một trăm người.
41Chúa Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng.
42Mọi người đều ăn no nê.
43Các môn đệ đi lượm những mẩu bánh và cá còn thừa, đựng đầy mười hai giỏ.
44Riêng số đàn ông dự bữa ăn hôm đó lên đến 5.000 người.
Chúa Giê-xu Đi Bộ trên Mặt Nước
45Lập tức, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ xuống thuyền qua thành Bết-sai-đa, còn Ngài ở lại cho dân chúng ra về.
46Sau đó, Chúa lên núi cầu nguyện.
47Đến tối, thuyền các môn đệ đã ra khơi, Chúa vẫn còn trên bờ.
48Ngài thấy họ phải ra sức chèo chống, vì thuyền ngược gió. Khoảng ba giờ sáng, Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước, và định vượt lên trước họ.
49Thấy có người đi trên mặt nước, các môn đệ rú lên kinh khủng, vì ngỡ là ma.
50Mọi người trông thấy Ngài đều khiếp đảm.
Nhưng Chúa Giê-xu trấn an: “Ta đây, các con đừng sợ!”
51Chúa bước vào thuyền, sóng gió liền lặng yên. Ai nấy ngạc nhiên vô cùng.
52Họ vẫn không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều vì tâm trí vẫn đóng kín.
53Đến bờ bên kia, họ neo thuyền tại bến Ghê-nê-xa-rết.
54Mọi người vừa bước lên bờ, dân chúng nhận ra Chúa Giê-xu ngay,
55nên vội vã chạy vào các thôn xóm khiêng người bệnh đến với Chúa.
56Chúa đi đến đâu—nơi làng mạc, thành phố, hay thôn quê—người ta đều đem người bệnh lại các khu họp chợ, xin Chúa cho họ sờ trôn áo Ngài, ai sờ áo Chúa đều được lành.