Aa
大衛遁至非利士
1 大衛意謂、必有一日、我亡於掃羅手、不如遁入非利士地、掃羅則絕其望、不復索我於以色列境、我乃脫於其手、
2遂起、與從者六百人、往投迦特瑪俄亞吉
3大衛與其二妻、耶斯列亞希暖、及曾適拿八迦密亞比該、同僕從並眷聚、咸偕亞吉居於迦特
4或以大衛逃於迦特掃羅掃羅不復索焉、○
5大衛亞吉曰、如沾爾恩、請以郊外之邑、賜我居處、何必偕王居京都乎、
6亞吉賜以洗革拉、故洗革拉猶大王、迄於今日、○
7大衛非利士地、計一年有四月、
8大衛與其從者、往侵基述人、基色人、亞瑪力人、此族素居斯土、自書珥埃及
9大衛擊之、無論男女、不存其生、取牛羊驢駝及衣服、歸見亞吉
10亞吉曰、今日所侵何地、曰、猶大南境、耶拉篾南境、基尼南境、
11大衛不生存男女、攜至迦特、蓋曰、恐其以我事告人云、大衛所為如此、彼居非利士地、所為常若是、
12亞吉大衛、曰、彼使其民以色列深恨之、必永為我僕、