Aa
大衛撒但所惑強約押核民數
1 撒但欲害以色列人、誘惑大衛、使核以色列人之數、
2大衛遂諭約押與民長曰、爾曹往核以色列人之數、自別是巴、歸而告我、使我知其數、
3約押對王曰、無論民之多寡、惟願主使己民再增百倍、斯民皆我主我王之僕、我主何為命此事、何為使以色列人負罪耶、
4第王之命促約押約押遂出、遍行以色列地而歸、至耶路撒冷
5約押遂以民數告大衛以色列人能臨陣臨陣原文作拔刀下同者、一百十一萬、猶大人能臨陣者、四十七萬、
6利未人與便雅憫人、未核其數、因王之命為約押所惡、
7天主不悅此事、遂擊以色列人、
旋悔之
8 大衛禱天主曰、我行此事甚愚、大干罪戾、求主宥僕之愆尤、
主示大衛有三災必降其一任自擇之大衛乃擇瘟疫
9主命在大衛前為先見之迦得曰、
10爾往告大衛曰、主如是云、我有三災、必降一於爾、爾其自擇之、
11迦得遂來見大衛、謂之曰、主如是云、爾當擇之、
12或饑饉三年、或敗於敵前、被敵以刀追殺三月、或主之刀即疫癘、流行爾國中、主之使者於以色列遍地、滅民三日、此三者、爾何擇、今爾思之、明以告我、俾我歸而覆命於遣我者、
13大衛迦得曰、我窘迫已極、或作我甚愁戚我願陷於主手、因主大施憐憫、不願陷於人手、
民中死者七萬人大衛承認己罪求主息災
14於是主降疫癘於以色列人中、以色列人中死者七萬、
15天主遣使者往耶路撒冷、滅耶路撒冷之民、使者正滅民時、主見之悔降此災、或作主見之心回意轉不欲復降此災遂諭滅民之使者曰、今足矣、止爾手、其時主之使者、立於耶布斯阿珥楠之禾場、
16大衛舉目見主之使者、立於天地間、拔刀於手、指耶路撒冷、遂與諸長老皆衣麻衣、面伏於地、
17大衛禱於天主曰、命核民數者我也、我有罪、我行惡、此群羊何所為、求主我之天主、攻我攻我或作降災於我與我之父家、勿降疫癘於民、
18主之使者諭迦得往告大衛、宜上耶布斯阿珥楠之禾場、在彼為主建祭臺、
大衛奉主命於阿珥楠禾場建祭臺獻祭主賜休徵止瘟疫
19 大衛遂遵迦得奉主名所諭之言而上、
20其時阿珥楠適打麥、回首見天使、遂與其四子皆藏匿、
21大衛阿珥楠所、阿珥楠大衛、乃自禾場出、伏地以拜大衛
22大衛阿珥楠曰、爾以此禾場予我、我足予爾以值、我於其上為主建祭臺、以止民間疫癘、
23阿珥楠大衛曰、王可取之、我主我王可循所欲而行、我以牛予王為火焚祭、予打麥之器為柴、予麥為素祭、我悉予之、
24大衛阿珥楠曰、不然、我欲購之、必足予以值、我不欲取爾之物獻於主、我不欲以不費而得者、獻為火焚祭、
25於是大衛權金六百舍客勒予阿珥楠以購其地、
26大衛在彼為主建祭臺、獻火焚祭與平安祭、且呼籲主、主應之、有火自天降於火焚祭臺上、
27主命天使、天使遂以刀入鞘、
後又獻祭於彼
28是時大衛見主應之於耶布斯阿珥楠之禾場、遂在彼獻祭、
29摩西在曠野所造之會幕、及火焚祭之臺、斯時皆在基遍之崇邱、
30大衛不敢不敢或作不及往其祭臺前、以詢天主、因懼主之使者之刀、