Aa

Thi Thiên 30

Cảm Tạ Chúa Cứu Khỏi Chết
(Thơ của Đa-vít, hát vào dịp khánh thành Đền Thờ)
1Con tôn vinh Chúa Hằng Hữu, vì Ngài nâng con lên.
Chúa Không để kẻ thù vui mừng đắc chí.
2Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, con kêu cầu Chúa,
và Ngài chữa lành con.
3Chúa đã đem con lên khỏi âm phủ, lạy Chúa Hằng Hữu.
Ngài cho con sống, khỏi nằm dưới huyệt sâu.

4Các thánh ơi, hãy ngợi ca Chúa Hằng Hữu!
Ngợi tôn Danh Thánh Ngài.
5Chúa chỉ giận con trong giây phút,
nhưng ban ân huệ suốt cuộc đời!
Khóc than chỉ trọ qua đêm ngắn,
nhưng bình minh rộn rã reo vui.

6Lúc hưng thịnh, tâm con tự nhủ:
“Ta sẽ tồn tại, không ai lay chuyển nổi!”
7Nhưng, nhờ ơn Chúa, núi con mới vững bền,
Ngài lánh mặt, con liền bối rối.

8Con kêu xin Chúa, lạy Chúa Hằng Hữu.
Con khẩn nài Chúa thương xót con:
9“Để con chết, ích gì cho Chúa,
dưới mộ sâu, làm sao phục vụ Ngài?
Cát bụi nào đâu biết ngợi tôn Chúa?
Làm sao biết rao truyền đức thành tính của Ngài?
10Xin nghe con, lạy Chúa Hằng Hữu, thương xót con.
Xin cứu giúp con, lạy Chúa Hằng Hữu.”

11Từ sầu muộn, Chúa cho con nhảy nhót.
Cởi áo tang, mặc áo hân hoan,
12nên con ngợi tôn Ngài, không thể câm nín.
Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, con tạ ơn Ngài mãi mãi!