Aa
1 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยบว่า
2“ผู้ที่โต้แย้งกับองค์ทรงฤทธิ์มีอะไรจะแก้ไขพระองค์หรือ?
ให้คนที่ฟ้องร้องพระเจ้าตอบมาสิ!”
3โยบจึงกราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
4“ข้าพระองค์ไม่คู่ควร แล้วข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์ได้อย่างไร?
ข้าพระองค์เอามือปิดปากไว้
5ข้าพระองค์พูดไปแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่มีคำตอบ
พูดไปหลายครั้งหลายหนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่พูดอีก”
6แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยบจากพายุว่า
7“จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชาย
เราจะถาม
แล้วเจ้าจงตอบ

8“เจ้าจะทำให้ความยุติธรรมของเราเสื่อมไปหรือ?
และหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายถูกหรือ?
9เจ้ามีแขนแข็งแรงเหมือนแขนของพระเจ้าหรือ?
เจ้าเปล่งเสียงกัมปนาทเหมือนพระเจ้าได้หรือ?
10ถ้าเช่นนั้นจงประดับตัวด้วยศักดิ์ศรีและสง่าราศี
ห่มตัวด้วยเกียรติยศและบารมี
11ระบายความเกรี้ยวกราดของเจ้าออกมาสิ
มองดูทุกคนที่หยิ่งผยองและปราบเขาให้ตกต่ำลงมาสิ
12จงมองดูทุกคนที่หยิ่งผยองและทำให้เขาต่ำลง
บดขยี้คนชั่วร้ายในที่ซึ่งเขายืนอยู่สิ
13จงฝังพวกเขาทุกคนไว้ด้วยกันในฝุ่นธุลี
และกลบหน้าเขาไว้ในหลุมฝังศพ
14แล้วเราเองจะยอมรับว่า
มือขวาของเจ้าช่วยตัวเจ้าเองได้

15“จงมองดูเบเฮโมท40:15 อาจจะเป็นฮิปโปโปเตมัสหรือช้างเถิด
เราได้สร้างมันขึ้นมาเหมือนที่เราสร้างเจ้า
มันกินหญ้าเหมือนวัว
16ดูบั้นเอวอันทรงพลัง
และกล้ามเนื้อท้องของมันสิ!
17หางของมัน40:17 อาจจะเป็นงวงกวัดไกวเหมือนสนซีดาร์
เส้นเอ็นต้นขาของมันสานเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น
18กระดูกของมันเหมือนท่อทองสัมฤทธิ์
แข้งขาของมันเหมือนท่อนเหล็ก
19มันจัดอยู่ในอันดับแรกของบรรดาผลงานที่พระเจ้าทรงสร้าง
แต่พระผู้สร้างเข้าใกล้มันพร้อมด้วยดาบ
20ผลผลิตแห่งภูเขาเป็นอาหารของมัน
และสัตว์ป่าทั้งปวงเริงเล่นอยู่ใกล้ๆ
21มันนอนลงใต้กอบัว
กำบังตัวกลางพงอ้อในแอ่งน้ำ
22มันซ่อนตัวใต้เงาบัว
กลางหมู่ต้นปอปลาร์ริมน้ำ
23เมื่อแม่น้ำปั่นป่วน มันไม่ตกใจ
แม้แม่น้ำจอร์แดนอันเอ่อล้นจะซัดเข้าใส่ปากของมัน มันก็ยังมั่นคงปลอดภัย
24ใครสามารถจับมันที่ตา40:24 หรือข้างตาน้ำ แล้วลากไป
หรือดักและสนตะพายจมูกของมันได้?