<< 2ซามูเอล 24:12 >>

本节经文

 • 新标点和合本
  “你去告诉大卫,说耶和华如此说:‘我有三样灾,随你选择一样,我好降与你。’”
 • 和合本2010(上帝版)
  “你去告诉大卫:‘耶和华如此说:我向你提出三样,随你选择一样,我好降给你。’”
 • 和合本2010(神版)
  “你去告诉大卫:‘耶和华如此说:我向你提出三样,随你选择一样,我好降给你。’”
 • 圣经当代译本修订版
  “你去告诉大卫,耶和华说,‘我有三样灾祸,你可以选择让我降哪一样给你。’”
 • 圣经新译本
  “你去告诉大卫说:‘耶和华这样说:我给你三个选择,你要选择一个,我好向你施行。’”
 • 新標點和合本
  「你去告訴大衛,說耶和華如此說:『我有三樣災,隨你選擇一樣,我好降與你。』」
 • 和合本2010(上帝版)
  「你去告訴大衛:『耶和華如此說:我向你提出三樣,隨你選擇一樣,我好降給你。』」
 • 和合本2010(神版)
  「你去告訴大衛:『耶和華如此說:我向你提出三樣,隨你選擇一樣,我好降給你。』」
 • 聖經當代譯本修訂版
  「你去告訴大衛,耶和華說,『我有三樣災禍,你可以選擇讓我降哪一樣給你。』」
 • 聖經新譯本
  “你去告訴大衛說:‘耶和華這樣說:我給你三個選擇,你要選擇一個,我好向你施行。’”
 • 呂振中譯本
  『你去告訴大衛說:「永恆主這麼說:我提出三樣災要降於你,隨你選擇一樣,我好向你施行。」』
 • 文理和合譯本
  往告大衛曰、耶和華云、我以三者示爾、可擇其一、我行於爾、
 • 文理委辦譯本
  往告大闢曰、三災之中、耶和華必降一於爾、使爾自擇。
 • 施約瑟淺文理新舊約聖經
  迦得遂來見大衛、謂之曰、或爾國中饑饉七年、或爾遁於敵前、敵逐爾三月、或於爾國中有瘟疫三日、此三者爾何擇、今爾思而視之、明以告我、俾我歸而復命於遣我者、
 • New International Version
  “ Go and tell David,‘ This is what the Lord says: I am giving you three options. Choose one of them for me to carry out against you.’”
 • New International Reader's Version
  “ Go and tell David,‘ The Lord says,“ I could punish you in three different ways. Choose one of them for me to use against you.” ’ ”
 • English Standard Version
  “ Go and say to David,‘ Thus says the Lord, Three things I offer you. Choose one of them, that I may do it to you.’”
 • New Living Translation
  “ Go and say to David,‘ This is what the Lord says: I will give you three choices. Choose one of these punishments, and I will inflict it on you.’”
 • Christian Standard Bible
  “ Go and say to David,‘ This is what the LORD says: I am offering you three choices. Choose one of them, and I will do it to you.’”
 • New American Standard Bible
  “ Go and speak to David,‘ This is what the Lord says:“ I am imposing upon you three choices; choose for yourself one of them, and I will do it to you.” ’ ”
 • New King James Version
  “ Go and tell David,‘ Thus says the Lord:“ I offer you three things; choose one of them for yourself, that I may do it to you.”’”
 • American Standard Version
  Go and speak unto David, Thus saith Jehovah, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee.
 • Holman Christian Standard Bible
  “ Go and say to David,‘ This is what the Lord says: I am offering you three choices. Choose one of them, and I will do it to you.’”
 • King James Version
  Go and say unto David, Thus saith the LORD, I offer thee three[ things]; choose thee one of them, that I may[ do it] unto thee.
 • New English Translation
  “ Go, tell David,‘ This is what the LORD says: I am offering you three forms of judgment. Pick one of them and I will carry it out against you.’”
 • World English Bible
  “ Go and speak to David,‘ Yahweh says,“ I offer you three things. Choose one of them, that I may do it to you.”’”

交叉引用

 • 2ซามูเอล 12:9-10
  Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites.Now, therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own.’ (niv)
 • 1พงศาวดาร 21:10-11
  “ Go and tell David,‘ This is what the Lord says: I am giving you three options. Choose one of them for me to carry out against you.’”So Gad went to David and said to him,“ This is what the Lord says:‘ Take your choice: (niv)
 • เลวีนิติ 26:41
  which made me hostile toward them so that I sent them into the land of their enemies— then when their uncircumcised hearts are humbled and they pay for their sin, (niv)
 • วิวรณ์ 3:19
  Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent. (niv)
 • โยบ 5:17-18
  “ Blessed is the one whom God corrects; so do not despise the discipline of the Almighty.For he wounds, but he also binds up; he injures, but his hands also heal. (niv)
 • เลวีนิติ 26:43
  For the land will be deserted by them and will enjoy its sabbaths while it lies desolate without them. They will pay for their sins because they rejected my laws and abhorred my decrees. (niv)
 • ฮีบรู 12:6-10
  because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son.”Endure hardship as discipline; God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father?If you are not disciplined— and everyone undergoes discipline— then you are not legitimate, not true sons and daughters at all.Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live!They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. (niv)
 • สุภาษิต 3:12
  because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. (niv)
 • 2ซามูเอล 12:14
  But because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die.” (niv)