<< 2ซามูเอล 24:10 >>

本节经文

 • 新标点和合本
  大卫数点百姓以后,就心中自责,祷告耶和华说:“我行这事大有罪了。耶和华啊,求你除掉仆人的罪孽,因我所行的甚是愚昧。”
 • 和合本2010(上帝版)
  大卫数点百姓以后,心中自责。大卫向耶和华说:“我做这事大大有罪了。耶和华啊,现在求你除掉仆人的罪孽,因我所做的非常愚昧。”
 • 和合本2010(神版)
  大卫数点百姓以后,心中自责。大卫向耶和华说:“我做这事大大有罪了。耶和华啊,现在求你除掉仆人的罪孽,因我所做的非常愚昧。”
 • 圣经当代译本修订版
  大卫统计了人口以后,内心不安,就对耶和华说:“我做这事犯了大罪。耶和华啊,求你赦免仆人的罪,我做了极其愚昧的事。”
 • 圣经新译本
  大卫数点了人民以后,良心一直不安,于是对耶和华说:“我作了这事,犯了大罪。耶和华啊!现在求你除去你仆人的罪孽,因为我作了非常糊涂的事!”
 • 新標點和合本
  大衛數點百姓以後,就心中自責,禱告耶和華說:「我行這事大有罪了。耶和華啊,求你除掉僕人的罪孽,因我所行的甚是愚昧。」
 • 和合本2010(上帝版)
  大衛數點百姓以後,心中自責。大衛向耶和華說:「我做這事大大有罪了。耶和華啊,現在求你除掉僕人的罪孽,因我所做的非常愚昧。」
 • 和合本2010(神版)
  大衛數點百姓以後,心中自責。大衛向耶和華說:「我做這事大大有罪了。耶和華啊,現在求你除掉僕人的罪孽,因我所做的非常愚昧。」
 • 聖經當代譯本修訂版
  大衛統計了人口以後,內心不安,就對耶和華說:「我做這事犯了大罪。耶和華啊,求你赦免僕人的罪,我做了極其愚昧的事。」
 • 聖經新譯本
  大衛數點了人民以後,良心一直不安,於是對耶和華說:“我作了這事,犯了大罪。耶和華啊!現在求你除去你僕人的罪孽,因為我作了非常糊塗的事!”
 • 呂振中譯本
  大衛數點人民以後,大衛的良心一直在打擊他;大衛就對永恆主說:『因我所行的、我大大犯了罪了。永恆主啊,如今求你不追究你僕人的罪愆;因為我幹了極糊塗事了。』
 • 文理和合譯本
  大衛核民之後、中心自責、禱耶和華曰、我行此事、大干罪戾、愚昧之甚、耶和華歟、求爾宥僕之過、
 • 文理委辦譯本
  大闢核民既畢、中心不安、禱於耶和華曰、我所行者、大干罪戾、不智孰甚、求耶和華宥僕之過。
 • 施約瑟淺文理新舊約聖經
  大衛既核民數、中心不安、禱於主曰、我行此愚甚、大干罪戾、求主宥僕之愆尤、大衛夙興時、主命先知迦得、即在大衛前為先見者、曰、
 • New International Version
  David was conscience- stricken after he had counted the fighting men, and he said to the Lord,“ I have sinned greatly in what I have done. Now, Lord, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing.”
 • New International Reader's Version
  David felt sorry that he had counted the fighting men. So he said to the Lord,“ I committed a great sin when I counted Judah and Israel’s men. Lord, I beg you to take away my guilt. I’ve done a very foolish thing.”
 • English Standard Version
  But David’s heart struck him after he had numbered the people. And David said to the Lord,“ I have sinned greatly in what I have done. But now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly.”
 • New Living Translation
  But after he had taken the census, David’s conscience began to bother him. And he said to the Lord,“ I have sinned greatly by taking this census. Please forgive my guilt, Lord, for doing this foolish thing.”
 • Christian Standard Bible
  David’s conscience troubled him after he had taken a census of the troops. He said to the LORD,“ I have sinned greatly in what I’ve done. Now, LORD, because I’ve been very foolish, please take away your servant’s guilt.”
 • New American Standard Bible
  Now David’s heart troubled him after he had counted the people. So David said to the Lord,“ I have sinned greatly in what I have done. But now, Lord, please overlook the guilt of Your servant, for I have acted very foolishly.”
 • New King James Version
  And David’s heart condemned him after he had numbered the people. So David said to the Lord,“ I have sinned greatly in what I have done; but now, I pray, O Lord, take away the iniquity of Your servant, for I have done very foolishly.”
 • American Standard Version
  And David’s heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto Jehovah, I have sinned greatly in that which I have done: but now, O Jehovah, put away, I beseech thee, the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.
 • Holman Christian Standard Bible
  David’s conscience troubled him after he had taken a census of the troops. He said to the Lord,“ I have sinned greatly in what I’ve done. Now, Lord, because I’ve been very foolish, please take away Your servant’s guilt.”
 • King James Version
  And David’s heart smote him after that he had numbered the people. And David said unto the LORD, I have sinned greatly in that I have done: and now, I beseech thee, O LORD, take away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.
 • New English Translation
  David felt guilty after he had numbered the army. David said to the LORD,“ I have sinned greatly by doing this! Now, O LORD, please remove the guilt of your servant, for I have acted very foolishly.”
 • World English Bible
  David’s heart struck him after he had counted the people. David said to Yahweh,“ I have sinned greatly in that which I have done. But now, Yahweh, put away, I beg you, the iniquity of your servant; for I have done very foolishly.”

交叉引用

 • 2ซามูเอล 12:13
  Then David said to Nathan,“ I have sinned against the Lord.” Nathan replied,“ The Lord has taken away your sin. You are not going to die. (niv)
 • 1ซามูเอล 13:13
  “ You have done a foolish thing,” Samuel said.“ You have not kept the command the Lord your God gave you; if you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. (niv)
 • 1ซามูเอล 24:5
  Afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. (niv)
 • สุภาษิต 28:13
  Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. (niv)
 • 1ยอห์น 1:9
  (niv)
 • 2พงศาวดาร 16:9
  For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. You have done a foolish thing, and from now on you will be at war.” (niv)
 • มีคาห์ 7:8-9
  Do not gloat over me, my enemy! Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light.Because I have sinned against him, I will bear the Lord’s wrath, until he pleads my case and upholds my cause. He will bring me out into the light; I will see his righteousness. (niv)
 • โยบ 7:21
  Why do you not pardon my offenses and forgive my sins? For I will soon lie down in the dust; you will search for me, but I will be no more.” (niv)
 • 1ยอห์น 3:20-21
  If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and he knows everything.Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God (niv)
 • สดุดี 32:5
  Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said,“ I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin. (niv)
 • มาระโก 7:22
  adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. (niv)
 • 1พงศาวดาร 21:8
  Then David said to God,“ I have sinned greatly by doing this. Now, I beg you, take away the guilt of your servant. I have done a very foolish thing.” (niv)
 • 2พงศาวดาร 32:26
  Then Hezekiah repented of the pride of his heart, as did the people of Jerusalem; therefore the Lord’s wrath did not come on them during the days of Hezekiah. (niv)
 • เฉลยธรรมบัญญัติ 32:6
  Is this the way you repay the Lord, you foolish and unwise people? Is he not your Father, your Creator, who made you and formed you? (niv)
 • โฮเชยา 14:2
  Take words with you and return to the Lord. Say to him:“ Forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. (niv)
 • ทิตัส 3:3
  At one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. (niv)
 • โยบ 33:27-28
  And they will go to others and say,‘ I have sinned, I have perverted what is right, but I did not get what I deserved.God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life.’ (niv)
 • 1ซามูเอล 26:21
  Then Saul said,“ I have sinned. Come back, David my son. Because you considered my life precious today, I will not try to harm you again. Surely I have acted like a fool and have been terribly wrong.” (niv)
 • ยอห์น 8:9
  At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. (niv)
 • ยอห์น 1:29
  The next day John saw Jesus coming toward him and said,“ Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! (niv)